PROFIL SPOLEČNOSTI

Vítejte na stránkách společnosti Horák - stavební a obchodní společnost s r.o., zabývající se od roku 1991 realizací staveb:

  • inženýrských (kanalizace, vodovody, plynovody)
  • pozemních
  • průmyslových a občanských (rodinné domy, čerpací stanice pohonných hmot)
  • vodohospodářských (vodojemy, úpravy potoků, skládky)
  • ekologických (čistírny odpadních vod)
  • sportovních

 

OSTATNÍ INFORMACE